fbpx

AnasayfaÖn Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu

 

Konu ve Amaç

İşbu Ön Bilgilendirme’nin konusu, aşağıda unvanı ve tanıtıcı bilgileri verilmiş olan SATICI’ya ait internet sitesinin kullanımına ve internet sitesi yoluyla SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen mal ve/veya hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların aralarında akdedilecek olan Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında uymakla yükümlü oldukları hüküm ve koşullardır (“Koşullar”).

Ön Bilgilendirme’nin amacı, ALICI’nın Mesafeli Sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen teklifi kabul etmeden önce, aşağıdaki hususların tamamı hakkında SATICI tarafından, ilgili mevzuat gereğince bilgilendirilmesidir.

ALICI, internet sitesini kullandığında ve internet sitesi üzerinden sipariş verdiğinde Koşullar’a ve veri gizliliği politikasına tabi olma konusunda açık rıza göstermektedir. İşbu Koşullar ve veri gizliliği politikası SATICI tarafından değiştirilebilir. ALICI, bunları düzenli olarak okumanın kendi sorumluluğunda olduğunu ve internet sitesini her kullandığında veya Sözleşme kurulduğunda (aşağıda açıklandığı şekilde) yürürlükte olan koşullar ve veri gizliliği politikasının kendisi için geçerli olacağını kabul eder.

İşbu Ön Bilgilendirme metnini kabul etmekle ALICI, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

İşbu Ön Bilgilendirme içeriğinde “Mallar” ile ilgili tüm hükümler niteliklerine uygun düştüğü ölçüde satışa konu “Hizmetler” için de geçerli olacaktır. Kurulacak Sözleşme uyarınca yapılacak satışın konusu bir hizmet ise “SATICI” terimi “SAĞLAYICI” olarak anlaşılmalıdır. Nitelikleri gereği sadece “Mallar” için geçerli olabilecek hükümler (ör: fiziken teslim, kargo iade vb.) sadece “Mallar” için geçerli olup, “Hizmetler” açısından dikkate alınmayacaktır. İşbu Sözleşme kapsamında yer yer kullanılan “Tüketici” terimi, “ALICI” yı ifade eder. Şu kadar ki;

İşbu Ön Bilgilendirme, sadece ALICI’nın “tüketici” niteliğini haiz olduğu haller için hazırlanmış olup ALICI’nın tüketici olmadığı hallerde hiçbir geçerliliği ve kanuni gerekliliği bulunmamaktadır. SATICI’nın, ALICI’nın tüketici olmadığını iddia ve ispat etme hakkı her daim saklıdır. ALICI’nın tüketici olmadığı durumda Taraflar arasındaki hukuki ilişkiye 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri tatbik edilecektir.

Satıcı Bilgileri

Unvan : Şahin Çakmak ( Falcon Web Tasarım )

Adres : Kemal Türkler Mah. Bozkuş Sok. No : 7/2 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye

Telefon : 0507 010 88 25

E-Mail : [email protected]

İnternet Sitesinde Yer Alan Bilgiler ve Ziyaretler

ALICI’nın istediği malı/hizmeti satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir. SATICI ile paylaşılan bilgiler ve kişisel veriler Veri Gizliliği Politikası uyarınca SATICI tarafından işlenir. ALICI, internet sitesini kullandığında SATICI ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini kabul eder.

İnternet Sitesinin Kullanımı

İnternet sitesini kullanarak ve/veya internet sitesi yoluyla herhangi bir sipariş vererek ALICI;

 • İnternet sitesini yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı,
 • Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermemeyi; SATICI’nın böyle bir siparişin verildiğine dair makul bir kanaati olduğunda, SATICI’nın siparişi iptal etme ve konuya ilişkin yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu,
 • SATICI’ya doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekli olması durumunda SATICI’nın bu bilgileri ALICI ile iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI internet sitesi yoluyla sipariş verdiğinde, en az 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz, sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylamaktadır.

Mesafeli Sözleşmenin Kurulması

ALICI, sipariş vermek için, çevrimiçi satın alma sürecini izlemeli ve ilgili yönlendirmeleri takip etmelidir. Bunu yaptıktan sonra ALICI, siparişin onaylandığını onaylayan bir e-posta alır (“Sipariş Onayı”). SATICI tarafından böyle bir onay ALICI’ya gönderilmemişse, Sözleşme kurulmamış sayılır.

Genel Hükümler

 • SATICI’nın internet sitesinden herhangi bir malı/hizmeti geri çekme ve/veya internet sitesindeki herhangi bir materyali veya içeriği kaldırma veya düzeltme hakkı her daim saklıdır. SATICI, kendisine iletilen tüm siparişleri işlemek için tüm makul çabayı sarf edecek olsa dahi, bir siparişi aldıktan veya ALICI’ya Sipariş Onayı gönderdikten sonra olağandışı durumların meydana gelmesi halinde siparişi yerine getirmeyi veya onaylamayı reddetme hakkını her zaman saklı tutar.
 • SATICI, ALICI’ya veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, internet sitesinden herhangi bir malı/hizmeti geri çektiği, herhangi bir materyali veya içeriği kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan veya Sipariş Onayını gönderdikten sonra onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz.
 • ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu malın/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI’nın Ön Bilgilendirme’yi elektronik ortamda teyit etmesi; Sözleşme’nin kurulmasından önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen mallara ait temel özellikleri, malların/hizmetlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiği anlamına gelmektedir.
 • Sözleşme konusu mal, ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ve her halükarda yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ya veya ALICI’nın bildirdiği adresteki kişiye/kuruluşa teslim edilir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen süre, tahmini olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir.
 • Malın/hizmetin ALICI’ya 30 (otuz) günlük süre içinde teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.Sözleşme konusu mal, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
 • SATICI, sözleşme konusu malı/hizmeti eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile birlikte, yasal mevzuat gereklerini sağlayan, standartlara uygun bir şekilde teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Malların teslimatının gerçekleşmiş sayılması için ALICI’nın veya malların zilyetliğini edinecek ALICI tarafından belirlenmiş üçüncü bir kişinin malı teslim almış olması gerekir. Bu durum, belirtilen teslimat adresinde mallara ilişkin “alındı” belgesinin imzalanmasıyla tespit edilir.
 • ALICI’nın, SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.
 • SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini, 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu malı süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI, mücbir sebep halinde siparişin iptal edilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakden yaptığı ödemelerde, mal bedeli 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, satış bedeli siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI’nın hesabına yansıtılmasının tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğunu, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Sipariş iptallerinde mal/hizmet bedeli tahsil edilmiş ise ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve mal/hizmet bedeli, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.
 • ALICI, Sözleşme konusu malın/hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı kullanılması sonucunda sözleşme konusu mal bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI sözleşme konusu malı 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Malın teslimatı anında ALICI’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak malların sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğundadır. Mal, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin adreste bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın malı geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile malın kargo şirketinde beklemiş olması veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI’ya aittir.
 • ALICI, sözleşme konusu malın/hizmetin teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu mal/hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu malı/hizmeti teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satış Bedeli ve Ödeme

 • Malın/Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır.
 • Listelenen ve internet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve bulunulan vaatler SATICI tarafından değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirlenen sürenin sonuna kadar geçerlidir. Ancak ALICI’ya Sipariş Onayı gönderildiği durumlarda, bu onayın gönderilmesinden sonra meydana gelen fiyat değişiklikleri daha evvel verilmiş olan siparişi etkilemeyecektir.
 • İnternet sitesindeki fiyatlara KDV ve vergiler dâhildir; ancak teslimat ücreti dâhil değildir. Teslimat ücreti, toplam tutara eklenerek “toplam sipariş bedeli” belirlenecektir. Teslimat masrafları ALICI’ya aittir.
 • ALICI, alışverişi tamamladığında satın almak istediği tüm mal ve/veya hizmetler alışveriş sepetine eklenir. Bir sonraki adım ise siparişi sonlandırma ve ödeme işlemidir. Bunu yapabilmek için ALICI, satın alma sürecine ilişkin adımları izlemeli, her adımda talep edilen bilgileri tamamlamalı veya onaylamalıdır. ALICI, satın alma süreci boyunca -ödeme işlemi öncesinde olmak koşuluyla- sipariş ayrıntılarında değişiklik yapabilir.
 • Sipariş tamamlandıktan sonra ve ödemenin ALICI tarafından teyit edilmesinden önce, satın alınan mala/hizmete ilişkin temel nitelikleri, malın tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkının kullanılma şartları, süresi, usulü ve SATICI’nın iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler veya istisnai olarak cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, ALICI’nın cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi “Sipariş Özeti” veya “Sipariş Onayı” şeklinde ALICI’nın dikkatine sunulur.
 • Ödemeler internet sitesinde gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilebilir. ALICI’nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, malı/hizmeti teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce mal/hizmet bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve malı/hizmeti teslim etmeyebilir. Mal teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, mal en geç 3 (üç) gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin mal bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi ve kanuni hakları ayrıca ve her halde saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
 • SATICI, internet sitesindeki tüm fiyatların doğru olduğundan emin olmak için elinden geleni yapmasına rağmen, bu konuda hatalar meydana gelebilir. ALICI’nın sipariş ettiği mal veya hizmetin bedelinde bir hata olması durumunda SATICI, ALICI’yı mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek ALICI’ya siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişini iptal etme seçenekleri sunar. SATICI, ALICI’ya ulaşamazsa siparişi iptal edilmiş kabul ederek mal/hizmet için ödeme yapılan miktarı ALICI’ya iade eder.
 • Sözleşme konusu malın/hizmetin tüm vergiler dâhil toplam satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Bilgileri

Kargo Tutarı : 

Ödeme Şekli ve Planı : 

Teslim Edilecek Kişi :

Teslimat Adresi : 

Fatura Adresi :

Sipariş Tarihi : 

 • Sözleşme konusu malın/hizmetin kullanılabilmesi ve çalışabilmesi için donanım ve/veya yazılımı gerekli ise; sözleşme konusu malın/hizmetin birlikte çalıştığı bu donanım ve/veya yazılımın bedeli ALICI tarafından karşılanmak üzere ALICI’nın kendisi tarafından sağlanması gerekmekte olup bu husus SATICI’nın sorumluluğunda değildir. Dolayısıyla yukarıdaki tabloda belirtilen satış fiyatına bu donanım ve/veya yazılımın fiyatı dâhil değildir.
 • SATICI tarafından çevrimiçi (online) sağlanacak eğitim hizmetlerinde ALICI’nın, hizmeti satın alma tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde eğitime başlaması ve yine hizmeti satın alma tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde eğitimi tamamlamış olması gerekmektedir. ALICI, bu şartlara uymadığı takdirde hizmete erişimi mümkün olmayacaktır.

Fatura Bilgileri

Ad Soyad / Unvan:

Teslimat Adresi:

Telefon:

E-posta / Kullanıcı Adı:

Cayma Hakkı

 • ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malın kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir cezai şart ödemeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı kabul etmeyerek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. ALICI, bu süre içinde cayma hakkını kullanmadığı takdirde cayma hakkını kaybedecektir.
 • Cayma süresi ALICI veya ALICI’nın belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından malların zilyetliğini devraldıktan 14 (on dört) gün sonra ya da tek sipariş ile birden fazla malın ayrı ayrı teslim edildiği durumda, ALICI veya ALICI’nın belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından en son malın zilyetliği devraldıktan 14 (on dört) gün sonra sona erer.
 • Hizmet satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise ALICI, sözleşmenin kurulmasını müteakip 14 (on dört) gün içinde herhangi bir neden belirtmeksizin ve cezai şart ödemeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılmasına dair yasal süre sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, işbu Ön Bilgilendirme vasıtası ile cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. ALICI, belirtilen süreler içinde cayma hakkını kullanmadığı takdirde cayma hakkını kaybedecektir.
 • Satın alınan mallar, Aras kargo şirketi aracılığıyla iade edilebilir.
 • Siparişin teslimatını takiben; yasal ya da sözleşmeden doğan cayma hakkı kullanılmak istenildiği ve SATICI tarafından sunulan iade seçeneklerinden (SATICI tarafından bu maddede belirlenen kurye şirketlerinden) herhangi biri kullanılmadığı takdirde; iade edilecek malların transferini müşterinin kendisi organize ederek, kendi kurye şirketi vasıtası ile göndermesi durumunda, SATICI tarafından kaynaklanmayan sebeplerden dolayı söz konusu iadelerde meydana gelebilecek zarar ve risklerden sorumluluk tamamen ALICI’ya ait olacak olup, bu şekilde iadelerden SATICI kesinlikle sorumlu olmayacaktır.
 • İade paketinin içeriğinde SATICI tarafından kaynaklanmayan bir hata olması durumunda, paket ALICI’ya iade edilecek ve ALICI ilgili masraflardan sorumlu olacaktır.
 • ALICI, cayma hakkını kullanabilmek için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür. ALICI, cayma beyanını iletmek için zorunlu olmasa da işbu Ön Bilgilendirme’nin ekinde bulunan “Cayma Hakkı Formu” başlıklı belge formatını kullanabilir.
 • Cayma hakkının kullanılması halinde,
  • Üçüncü kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen malın/hizmetin faturası, (iade edilmek istenen mal için kurumsal fatura düzenlenmiş ise iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir)
  • Cayma hakkının kullanıldığına dair yazılı beyan ya da “Cayma Hakkı Formu”
  • İade edilecek malların kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte malın eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde, varsa malın ALICI’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.
 • SATICI, ALICI’nın satın alma işlemi için kullandığı ödeme yönteminin aynısını kullanarak geri ödeme yapar.
 • ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.Ancak bunu aşan kullanımlar sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar sebebiyle SATICI’nın cayma talebini kabul etmeme hakkı saklıdır. Olağan kullanım dışındaki kullanımlardan meydana gelen her türlü zarardan ALICI SATICI’ya karşı sorumlu olacaktır.

Cayma Hakkının İstisnaları

Taraflar arasında akdedilecek Sözleşme’nin aşağıda tanımlanan sözleşmelerden herhangi birinin kapsamına girmesi halinde ALICI, cayma hakkını kullanamaz:

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere (örnek: çevrimiçi eğitim hizmeti) ilişkin sözleşmeler.
 • Kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

Koşullarda Değişiklik

 • SATICI, zaman zaman işbu Koşulları güncelleme ve üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. ALICI, internet sitesini kullandığında veya SATICI’dan mal/hizmet sipariş ettiğinde yürürlükte olan Koşullara tabi olur.

Başvurular

 • ALICI yasal başvurular dışındaki şikâyet ve görüşlerini {_saticimail_} e-posta adresi vasıtasıyla SATICI’ya iletebilir.
 • ALICI şikâyet ve itirazları konusunda yasal başvurularını, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın yerleşim yeri veya tüketici işleminin yapıldığı yer Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri nezdinde yapabilir.
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’inci maddesinin 1’inci fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında il/ilçe tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
 • İşbu Ön Bilgilendirme’nin başında belirtildiği üzere ALICI’nın “tüketici” olmadığı hallerde görevli ve yetkili mahkemeler 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre belirlenecektir.

Örnek Cayma Formu

Bu formla aşağıdaki malın/hizmetin satışına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

 • Sipariş tarihi veya teslim tarihi:
 • Cayma hakkına konu malın/hizmetin adı, modeli ve kodu:
 • Cayma hakkına konu malın/hizmetin bedeli:
 • Tüketicinin adı ve soyadı:
 • Tüketicinin adresi:
 • Tüketicinin imzası: (Sadece kâğıt ortamında gönderilmesi halinde)
 • Tarih

 

Aklınızda bir fikir mi var?
Hemen hayata geçirelim.

*Bizden hizmet almadan başka ajanslarla çalışmanızı önermiyoruz. Bu konuda iddialıyız!

Hizmetlerimiz

Falcon Web Tasarım © 2024 – Tüm Hakları Saklıdır.